OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ZASTOSOWANIE

Każda sprzedaż jakiej dokona nasza firma, podlega przedstawionym poniżej warunkom sprzedaży.

 

DANE SPRZEDAWCY

Brazilian bikini shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N° de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 – Telefon: 0033.9.67.17.01.14

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYWCY

Najważniejsze cechy naszych produktów oferowanych w sprzedaży elektronicznej są zgodnie z artykułem L 111-1 regulaminu sprzedaży przedstawionego na stronie internetowej www.strojekapielowesklep.pl. Nasze ceny są podane dla każdego artykułu oraz dla numeru danego produktu. Poza całkowitą ceną zamówienia (tzn. sumą cen wszystkich artykułów, które obejmuje zamówienie) oraz całkowitą ceną wraz z dodatkowymi opłatami (czyli sumą cen wszystkich zamówionych artykułów wliczając koszt przesyłki) wspomnianymi w zamówieniu, koszty uzyskania dostępu do strony internetowej, ponosi klient.

 

Wspomniane warunki kontraktu sprzedaży są dostępne w wersji francuskiej, zgodnie z wytycznymi artykułu 5. Można je wydrukować (odpowiednie instrukcje znajduja sie na naszej stronie internetowej).

Jesli potrzebują Państwo dodatkowych szczegółowych informacji, mogą się Państwo skontaktować z jednym z naszych konsultantów, na następujący numer: 0033.9.67.17.01.14.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI OFERTY

Warunki ważności produktów znajdujących się w naszej ofercie i ich ceny uzależnione są od aktualizacji naszej strony po zakończeniu produkcji danej kolekcji lub po wprowadzeniu promocji. Obowiązują one dopóki znajdują się na naszej stronie internetowej, zgodnie z artykułem 1369-4 kodeksu cywilnego.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zgodnie z artykułem L 121-20 prawa konsumenta i ustawy z dnia 23-go sierpnia 2001 roku, klientowi przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany produktu, w ciągu 7 dni od dnia dostawy. W ciagu tego czasu klient może zwrócić zamówiony produkt i wymienić go na inny lub otrzymać zwrot pieniędzy bez opłat karnych, odsyłając go na adres wskazany poniżej. Klient bedzie musiał jednak ponieść koszt wysyłki. W przypadku wymiany produktu oferujemy zwrot kosztów wysyłki. Jeśli zwrot kosztów przysługuje w danym przypadku, dokonamy go w ciągu siedmiu dni licząc od momentu dokonania zwrotu.

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

ETAPY FINALIZACJI ZAKUPU

1- Wpisz adres www.strojekapielowesklep.pl wyszukiwarce.

2- Postąp zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie.

3- Załóż swoje konto klienta zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie.

4- Wypełnij formularz zamówienia.

5- Sprawdź uważnie czy nie popełniłaś/-eś żadnych błędów wypełniając formularz.

6- Zatwierdź zamówienie, całkowitą cenę i ponownie zaakceptuj wysłanie formularza.

7- Otrzymasz potwierdzenie, że zamówienie elektroniczne zostało dostarczone do strojekapielowesklep.pl

8- Potwierdzenie zamówienia elektronicznego przez brazilianbikinishop wraz z datą wysyłki zamówionego produktu oraz informacją, że nasze usługi są niedostępne.

9- Potwierdzenie dostarczenia przesyłki zawierającej zamówione produkty.

10- Konto klienta zostanie obciążone kosztem zamówienia obejmującym cenę dostarczonych produktów oraz opłatę za przesyłkę.

 

Zakładając konto osobiste, podając dane osobowe, numer karty kredytowej i zawarte na niej poufne informacje oraz zatwierdzając zamówienie, klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków zakupu zgodnych z artykułem 1316-1 kodeksu cywilnego.

 

CENA i RACHUNEK

Wszystkie nasze ceny zawierają podatek VAT.

Faktury są dostępne dla klientów, którzy potwierdzą iż spełniają wymogi przedstawione w artykułach L 121-18 i L 121-19 regulaminu zakupu.

 

WARUNKI OPŁATY ZA TRANSAKCJĘ

Opłaty za zamówione produkty dokonuje się za przez Paypal, karta kredytową (akceptujemy karty visa i mastercard) oraz inne formy opłat akceptowane przez Pay Pal takie jak czeki osobiste, przelew internetowy czy przelew pocztowy.

 

DANE BANKOWE

Paypal jako jedyny otrzymuje dane dotyczące konta/ karty kredytowej klienta, poprzez bezpieczny system zawiadamiania. Informacje te nie są w żaden sposób przekazywane firmie brazilianbikinishop.

Jedynie informacje dotyczące zamówień są przedmiotem automatycznej wymiany danych.

 

DOSTAWA PRZESYŁKI

Nasi klienci mogą uzyskać informacje na temat statusu swojego zamówienia na swoim osobistym bezpiecznym koncie na stronie strojekapielowesklep.pl site.

W momencie zamawiania danego produktu prosimy klienta o podanie adresu, na który ma zostać dostarczona przesyłka. Może to być adres miejsca zamieszkania klienta, jego miejsce pracy, adres trzeciej osoby, miejsca, gdzie nabywca spędza wakacje itd.

 

W przypadku nieobecności klienta w momencie dostarczania przesyłki, pod adresem podanym przez klienta, pozostawiamy zawiadomienie o przesyłce w skrzynce pocztowej zamawiającego. Przesyłke można wtedy odebrać w ciągu 10 dni od daty pozostawienia zawiadomienia o przesyłce. Jeśli przesyłka jest dostarczana przez kuriera, także pozostawia się zawiadomienie o przesyłce w skrzynce pocztowej klienta. Jednak w tym wypadku, zamawiający musi sam skontaktować się z firma kurierską, aby ustalić odpowiednią datę dostarczenia przesyłki.

 

Oferujemy naszym klientom możliwość dostarczenia przesyłki wybranym osobom mieszkającym na stałe w dużych miastach Francji. Zamówione artykuły zostaną przesłane na adres wskazany przez nabywcę w momencie składania zamówienia.

 

Zawsze potwierdzamy e-mailem dostarczenie przesyłki.

 

Brazilianbikinishop dostarcza zamówione produkty w każde miejsce na świecie (do wszystkich krajów świata).

 

Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki jest zawsze wskazany. Ewentualne opóźnienia w żadnym wypadku nie sa podstawą do anulowania zamówienia ani nie daje klientowi prawa do żadnej rekompensaty.

 

Jeśli jednak zamówiony produkt nie dotrze do klienta w ciągu 30 dni od orientacyjnej daty dostawy z jakiegokolwiek powodu, którego nie można uznać z siłę wyższą, transakcja może zostać anulowana na życzenie sprzedawcy lub nabywcy. Klient będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych opłat, a także odszkodowania lub rekompensaty. Za siłę wyższą uważa się w szczególności takie powody opóźnienia przesyłki jak: wojna, zamieszki, pożar, powódź, strajk, wypadki lub poważne przeszkody uniemożliwiające uzyskanie dostawy towaru.

 

W każdym wypadku, dostawa naszych produktów na czas może się odbyć tylko wtedy, gdy nabywcy również spełnią swoje zobowiązania i zrealizują uprzednio wszystkie opłaty.

 

Jako dostawę przesyłki rozumie się w każdym wypadku przekazanie produktu klientowi, dokonane przez firmę kurierską/ pocztę, moni torowaną przez dostawcę za pomocą odpowiedniego system kontroli, takiego jak system oceny jakości usługi proponowany na stronie internetowej Deutchepost, dotyczący zaleceń lub system oferowany przez Chronopost dla przesyłek ekspresowych.

 

Prawem zamawiającego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w momencie dostawy, jak również dokonywanie wszelkich uwagi i zasadnych skarg, jak też odmowa przyjęcia przesyłki, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że została wcześniej otwarta lub jeśli nabywca zauważy jakiekolwiek ślady uszkodzeń. Wszelkie uwagi i skargi powinny być zaadresowane do przewoźnika za pomocą zarejstrowanego listu potwierdzającego dostarczenie przesyłki w ciągu 3 dni pracujących od dnia dostawy, nie licząc dni świątecznych. List ten natychmiast zostanie przekazany również brazilianbikinishop. Brak skargi po upływie wskazanego czasu odbiera klientowi prawo do jakichkolwiek działań przeciwko przewoźnikowi, zgodnie z wskazaniami artykułu L 133-3 prawa handlowego a firma brazilianbikinishop nie będzie mogła uwzględnić gwarancji.

 

Jeśli jakość lub rodzaj dostarczonych produktów nie są zgodne z opisem przedstawionym w zamówieniu, klient musi samodzielnie zgłosić skargę w ciągu 15 dni od dostawy, pod groźbą kary w przypadku oszustwa.

W przypadku opóźnienia w dostawie, wadliwych lub nie dostarczonych produktów, klient może skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta. Ponieważ nasz sklep jest sklepem elektronicznym, żadna skarga nie będzie rozpatrywana poprzez kontakt osobisty.

 

Przesyłka może zostać dostarczona przez jedą z następujących firm:

- Deutchepost: polecana szczególnie dla przesyłek dostarczanych w odległe miejsca na świecie, z wyjątkiem Francji i Włoch.

- La Poste - Letter max: Przesyłki dostarczane do Francji

- International Chronopost: dla przesyłek dostarczanych pociągiem ekspresowym we Francji i na świecie. Pociąg ekspresowy dla przesyłek dostarczanych do Włoch.

 

Klient jest informowany o wysyłce zamówionych produktów przez e-mail zawierający numer przesyłki na następujących stronach: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it lub www.chronopost.fr.

 

W przypadku skargi klient będzie musiał podać swój numer produktu podany w e-mailu, który otrzymał od strojekapielowesklep.pl na potwierdzenie wysłania przesyłki.

 

Należy przyjąć, iż dostawa produktu lub pozostawienie zawiadomienia o przesyłce odbędzie się w ciągu 2-5 dni.

 

Jeśli chodzi o zawiadomienie o przesyłce, klient ma 10 dni na odebranie zamówienia na poczcie, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, przesyłka zostanie odesłana do brazilianbikinishop. Nastepnie nasze centrum obsługi klienta skontaktuje się z zamawiającym, aby uzgodnić z nim ponowną wysyłkę produktu lub, w przypadku braku odpowiedzi ze strony klienta, dokonać zwrotu pieniędzy.

 

Jeśli w ciągu 5 dni pracujacych od wysyłki paczki, klient nadal nie otrzyma przesyłki ani żadnego zawiadomienia, powinien zasięgnąć informacji w urzędzie pocztowym znajdującym sie najbliżej miejsca dostawy przesyłki wskazanym w zamówieniu.

 

Jeżeli okaże się, że ani urząd pocztowy ani usługa lokalizacji przesyłki (www.coliposte.net lub www.chronopost.fr) nie mają informacji o przesyłce, klient powinien się skontaktować ze sklepem brazilianbikinishop przez centrum obsługi klienta, które wówczas rozpocznie poszukiwanie paczki wraz z urzędem pocztowym. Czas oczekiwania na ostateczną odpowiedź od poczty może wynosić od jednego do trzech tygodni, od dnia przekazania informacji o problemach z dostawą przesyłki do brazilianbikinishop.

 

- Jeśli przesyłka zostanie znaleziona, zostanie ona wysłana do klienta, a następnie postępowanie jest takie samo jak w przypadku normalnej dostawy (klient otrzymuje paczkę lub zawiadomienie o przesyłce).

- W razie uznania przesyłki za zaginioną (ostateczna odpowiedź ze strony poczty najczęściej dociera przed upływem maksymalnego terminu 3 tygodni):

 

SKARGI i ZWROT TOWARU

Zgodnie z prawami wyrażonymi w artykule numer 5, każdy zwrot dokonany w uzasadnionych okolicznościach będzie musiał być dokonany w ciągu 15 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Zwrócone artykuły będą musiały być nowe, kompletne, z oryginalną metką oraz nie będą mogły być używane ani prane.

 

Nie zaakceptujemy żadnego zwrotu po upływie 15 dni.

Zwrotu należy dokonać na następujący adres:

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

W celu uzyskania szerszych informacji, złożenia reklamacji lub wątpliwości związanych z warunkami sprzedaży, proszę się z nami skontaktować drogą pocztową:

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

Mogą Państwo także skontaktować się z nami wysyłając e-mail następujący adres:

contact@strojekapielowesklep.pl, wspominając w obu przypadkach numer produktu i datę zamówienia.

 

Koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru zawsze są odpowiedzialnością nabywcy. Jeśli klient dokonuje zwrotu na skutek naszego błędu, koszty przesyłki zostaną zwrócone klientowi.

 

Nabywca musi zaznaczyć wyraźnie czy chciałby otrzymać zwrot pieniędzy lub dokonać wymiany produktu na inny.

 

W przypadku wymiany, jak tylko otrzymamy zwrot towaru, jak tylko zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez nasze centrum obsługi klienta, dokonamy zwrotu pełnej należności za zwrócone produkty przelewem na konto powiązane z kartą kredytową, którą klient dokonał płatności, w ciągu 30 dni od dnia, w którym brazilianbikinishop otrzyma zwrot.

 

Nie dokonamy zwrotu pieniędzy za zwrócone produkty jeśli będą uszkodzone, wadliwe, zniszczone, niekompletne lub zabrudzone przez klienta.

 

Jeśli chcą Państwo dokonać wymiany, proszę zaznaczyć to wyraźnie w formularzu zwrotu dostarczonym z Państwa zamówieniem. Jak tylko zwrócony towar zostanie odebrany, objęty kontrolą i zaakceptowany, nasze centrum obsługi klienta prześle Państwu specjalny kod, który umożliwia dokonanie wymiany produktów przez internet. Jeżeli wymiany produktu dokonuje się na skutek naszego błędu, koszty przesyłki zostaną pokryte wraz z kosztem zamówionych produktów.

 

Zwrócone produkty nie zostaną wymienione na inne jeśli będą uszkodzone, wadliwe, niekompletne lub zabrudzone przez klienta.

 

ELEKTRONICZNE ARCHIWUM - OCHRONA PRYWATNOŚCI

Firma brazilianbikinishop ma elektroniczne archiwum, w którym zapisują się pewne dane personalne klientów. Za każdym razem kiedy strona www.strojekapielowesklep.pl otrzymuje zamówienia od nowych klientów, nasza baza danych jest wzbogacana o dotyczące ich informacje, dzieki czemu możemy później mieć lepszą kontrolę nad naszą listą klientów i ułatwić obsługę klienta naszemu internetowemu centrum handlowemu.

 

Ta baza danych była przedmiotem deklaracji zgodnej z przepisami odpowiedniego prawa o przetwarzaniu danych z dnia 6 stycznia 1978 roku, poprawionego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2004 roku.

 

Przyjmując, że dany klient zgodzi się na przekazanie swoich danych osobiście, będzie miał także prawo do prawa do osobistego wglądu, wycofania i korekty danych, przewidzianego przez prawo. Klient może także domagać się wyeliminowania danych, które nie są już aktualne, za pomocą własnoręcznie napisanego listu. Prosimy o przesłanie listu na następujący adres:

 
Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

Zgodnie z decyzjami podejmowanymi w momencie tworzenia lub przeglądanie ich osobistego konta internetowego, klienci będą mogli otrzymywać nasze oferty lub informacje o danych operacjach e-mailem.

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tych ofert lub zawiadomień, proszę zwrócić się do nas na e-mail: contact@strojekapielowesklep.pl.